Výkonný výbor svolává Volební valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 3.3.2018 v restauraci Na hřišti od 15.00 hod. Účast všech členů TJ Sokol Dobrovíz žádoucí. Zájemci o kandidaturu do Výkonného výboru na další období, nechť nahlásí svoji kandidaturu administrátorovi Ing. Pavlu Krásovi (tel.: 606667682, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), a to nejpozději do 25.2.2018.

Program:
1.    Zahájení
2.    Schválení jednacího a volebního řádu
3.    Schválení programu jednání
4.    Volba mandátové, volební a návrhové komise
5.    Zpráva o činnosti
6.    Finanční zpráva
7.    Zpráva revizní komise
8.    Diskuse
9.    Provedení voleb do Výkonného výboru a revizní komise TJ Sokol Dobrovíz 
10.  Projednání a schválení návrhu usnesení
11.  Závěr jednání