Ráda bych se s Vámi podělila o zážitky z oslav Dětského dne, který se konal 6.6.2010 v areálu fotbalového hřiště v Dobrovízi. Počasí nám letos přálo, byl horký a slunečný den a snad i proto, že k nám přijela pouť, jsme zaznamenali velikou účast dětí (107 soutěžících) i dospělých.

            Na celé odpoledne byl pro děti připraven program, kterého se mohly zúčastnit všechny věkové kategorie.  Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a osmi sportovních a dovednostních soutěžích. Hned při zápisu dostaly děti balíček s občerstvením a volnou vstupenkou na skákací hrad. Po skončení sportovních soutěží si mohly děti zatančit na diskotéce, která nám vyhrávala po celé odpoledne, mohly se také osvěžit na hřišti, kde jim naši fotbalisté spustili závlahu, nebo využít pouťové atrakce. Následovalo vyhlášení vítězů sportovních disciplín, při kterém jsme rozdali 72 diplomů a cen za soutěže a s diplomy za účast jsme nezapomněli ani na naše nejmenší, teprve rok a půl staré dětičky.

            Po půl páté jsme konečně mohli přistoupit k losování bohaté tomboly, ve které bylo přes 150 cen. Na závěr si mohly všechny zúčastněné děti opéct buřtíka na ohníčku. 

            Závěrem bych chtěla ještě moc poděkovat všem sponzorům, kteří nám již třetím rokem přispívají. Jsou jimi firmy působící v obci, Obecní úřad v Dobrovízi, soukromí podnikatelé ale i soukromé osoby. Jejich seznam máme vždy vyvěšený na několika místech.     

           

                                                                                                                      Jitka Knotková

Připravujeme fotogalerii z dětského dne.