Výkonný výbor svolává Výroční valnou hromadu, která se bude konat v neděli 10.11.2019 v restauraci Na hřišti od 14.00 hod. Účast všech členů TJ Sokol Dobrovíz žádoucí. 

Program:
1.    Zahájení
2.    Schválení programu jednání
3.    Volba mandátové komise
4.    Zpráva o činnosti
5.    Finanční zpráva
6.    Zpráva revizní komise
7.    Diskuse
8.    Projednání a schválení návrhu usnesení
9.    Závěr jednání